Meer dan 150.000 soorten producten
Kopen bij een Belgisch bedrijf
Max. 10€ verzendkosten! 

Algemene voorwaarden E-Products Europe BV

 

Algemene voorwaarden van We-kopen.be, onderdeel van bedrijfsnaam BV E-Products Europe, gevestigd te Gent (Patijntjestraat 107).
 
Versie geldig vanaf 8-4-2023
 
 

1. Prijzen en betaling

 
 • Al onze prijzen zijn netto incl. BTW en uitgedrukt in Euro’s, exclusief leverings- en montagekosten.
 • De betaling bij aflevering geschiedt altijd vooraf a) per bankoverschrijving, of b) online via b)  I-DEAL of BANCONTACT.
 

2. Levering

 
 • De klant wordt altijd schriftelijk, telefonisch en/of per e-mail geïnformeerd omtrent de stand van zaken van bestelde of te leveren goederen.
 • Alle verzendtarieven zijn geldig in België en Nederland. E-Products Europe BV behoudt zich het recht om de levering te weigeren op basis van ordergrootte en/of geografische ligging.
 • Het lossen van de goederen geschiedt enkel op de begane grond naast onze bestelwagen of aanhangwagen. De klant helpt de chauffeur even mee om het product op de juiste plaats te zetten.
 • De geleverde goederen blijven ten allen tijde eigendom van E-Products BV zolang deze niet zijn betaald.
 • De genoemde levertijden zijn circa levertijden. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de levertijd de grens van 30 dagen overschrijdt.
 • Bij het aftekenen van de leverbon gaat u akkoord met de goede kwaliteit van de geleverde goederen. Indien u niet akkoord bent met de kwaliteit kunt u dit noteren op de leverbon, waarna wij deze zo spoedig mogelijk zullen oplossen.
 

3. Factuur

 
 • Binnen de 10 werkdagen ontvangt de klant, ofwel schriftelijk ofwel via e-mail, de factuur.
 

4. Garantie

 
E-Products Europe BV garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde producten gedurende 2 jaar, vanaf de afleverdatum bij de eindgebruiker (aankoopbewijs met datum vereist), op fabricage, materiaal-, of constructiefouten.
 
Uitgezonderd zijn:
 
 • Gebreken veroorzaakt door ondeskundige montage of plaatsing;
 • Normale slijtage;
 • Gebreken veroorzaakt door onjuist of nalatig onderhoud;
 • Gebreken veroorzaakt door verkeerd gebruik of vandalisme;
 • Reparaties uitgevoerd door derden;
 • Aangebrachte bewerkingen aan het product door de klant
 
 

5. Schade of ontbrekende stukken

 
 • De klant heeft tot 48 uur na levering de tijd om eventuele schade of ontbrekende stukken te rapporteren aan E-Products Europe BV. Deze laatste zorgt voor de nodige vervangstukken en levert deze op eigen kosten bij de klant.
 • E-Products Europe BV is alleen aansprakelijk voor schade aan de goederen indien deze in eigen beheer levert aan de klant. Het transport door de klant zelf of in opdracht van de klant door derden, is voor eigen risico. Alle goederen worden voor ieder transport door E-Products Europe BV grondig geïnspecteerd.
 • E-Products Europe BV kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er een letsel ontstaat door onjuist gebruik van de gekochte goederen
 • Verzendkosten verbonden aan het retourneren van een product komen voor rekening van de klant.
 
 

6. Teruggavebeleid

 
U hebt het recht ons te laten weten dat je afziet van je aankoop bij bestelling. Zonder reden en zonder kosten, binnen 14 dagen. De termijn van 14 kalenderdagen laat je toe het gekochte artikel te beoordelen en te inspecteren zoals in een winkel. In die tijd moet je het gekochte artikel met de nodige zorg hanteren. Je mag het artikel slechts uitpakken voor zover het noodzakelijk is om je inspectierecht uit te oefenen.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk -  in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.
 
 

7. Retourneren

 
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen na herroeping. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar onze webwinkel zijn voor eigen rekening. 

U kunt dit opsturen naar ons adres: BV E-Products Europe, Hannaerden 1A, 9280 Lebbeke.

Gelieve het product te verpakken in karton. Nadat wij het product terug hebben ontvangen, storten wij uw geld binnen een periode van 5 werkdagen terug. Bezorg ons via e-mail (info ad we-kopen punt be) uw IBAN-nummer.


 

8. Factuurvoorwaarden


Facturen zijn betaalbaar op de vermelde vervaldag op bankrekening van E-Products Europe BV, zoals opgegeven op de factuur. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele en moratoire intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand.

Elke laattijdige betaling door de klant geeft E-Products Europe BV tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen, van 15% van de factuurbedragen, met een minimum van 40 EUR en een maximum van 2.500 EUR, dit ter dekking van de administratieve kosten van E-Products Europe BV.

Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders en advocatenkosten ( rechtsplegingsvergoeding ), worden doorgerekend aan de klant. Het niet betalen van één factuur op de vervaldag, maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.
 

9. Eigendomsvoorbehoud


Alle goederen blijven eigendom van E-Products Europe BV en opeisbaar tot integrale betaling van de factuur is voldaan door de koper.

Bij betwisting zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken van Gent bevoegd.
 
 

10. Bestelling

 
 • De klant erkent bij het plaatsen van de bestelling de algemene voorwaarden te hebben ingezien.
 • E-Products Europe BV behoudt zich het recht om de bestelling te weigeren, om welke reden dan ook. In dit geval wordt het totale aankoopbedrag teruggestort aan de klant.